Już 24 listopada debiut na NewConnect

Od prawie 15 lat projektujemy i realizujemy dla naszych klientów biznesowych inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii.Każdy projekt przygotowujemy indywidualnie, nie korzystamy z szablonowych rozwiązań.

Dokument informacyjny
Dowiedz się więcej

Fotowoltaika i hydroenergetyka dla firm

Poznaj nową spółkę na NewConnect

Transmisja debiutu
Prezentacja

Kluczowe informacje o spółce

Kompleksowa realizacja projektów fotowoltaicznych i hydrotechnicznych

Pomysł -> projekt -> wsparcie w pozyskiwaniu finansowania -> realizacja -> bieżące zarządzenie (serwis itp.)

Ponad 300 zrealizowanych projektów

Rozwój oferty zgodny z potrzebami rynku (m.in. magazyny energii)

Wielokanałowa sprzedaż
(przetargi, sprzedawcy relacyjni, dział call center, digital marketing)

Doświadczeni specjaliści z uprawnieniami branżowymi

Dynamicznie rosnący rynek fotowoltaiki, w tym przede wszystkim instalacji wielkoprzemysłowych


Atrakcyjny popeline projektów.

Blisko 10 mln zł w backlog projektów na 2021 i 2022 r.


Spółka współpracowała z Ikea, Volkswagen, Tauron Ciepło, Energa Wytwarzanie, miasta Poznań, Gdańsk, Wrocław


3 mln zł przychodów w Q3 2021

Prawie 3-krotnie więcej niż rok wcześniej


0,2 mln zł zysku netto w Q3 2021 r.

Prawie 2-krotnie więcej niż rok wcześniej

14

LAT DOŚWIADCZENIA

Segment hydrotechniczny

Spółka na przestrzeni ostatnich 14 lat wykonała blisko 30 dokumentacji projektowych i projektów dotyczących budowy elektrowni wodnych w różnych technologiach.


Przewagą konkurencyjną spółki jest kompleksowe wykonywanie dokumentacji geodezyjnej, środowiskowej, hydrologicznej i projektowej w ramach własnych zasobów.


Oferta spółki obejmuje również: projektowanie zbiorników małej retencji, wałów przeciwpowodziowych, jazów i progów, melioracji, poprawy stosunków wodnych, bulwarów nadrzecznych na rynku działają firmy konkurencyjne.

Kompleksowa realizacja projektów

(od analizy przez projektowanie, dostawę sprzętu i wykonawstwo)

Segment fotowoltaiczny

Instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów (o mocy do 10 kW)


Instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw.

W tym zakresie Emitent obserwuje w ostatnich latach występowanie efektu synergii pomiędzy instalacjami hydrotechnicznymi a instalacjami fotowoltaicznymi


Instalacje magazynowania energii dla przedsiębiorstw


Budowa własnych farm fotowoltaicznych. Spółka planuje w najbliższych latach utworzenie do trzech projektów, w których jego wkładem będzie wykonanie projektu farmy PV, a wkład drugiej strony będzie stanowić grunt pod budowę farmy PV. Po komercjalizacji farm spółka planuje sprzedać swoje udziały w spółce SPV.

Osiągnięcie pozycji jednego z wiodących podmiotów wśród firm OZE na polskim rynku dostawców technologii fotowoltaicznych

Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu przychodów przy zachowaniu dodatniej rentowności

Wprowadzenie do oferty nowych produktów z obszaru wytwarzania
i magazynowania zielonej energii

Utrzymanie pozycji jednego z wiodących projektantów w obszarze małej i średniej hydroenergetyki

Rozbudowa kanałów sprzedaży

Przygotowanie do realizacji od jednego do trzech projektów farm fotowoltaicznych (do etapu pozwolenia na budowę) realizowanych z właścicielami gruntów

OGLĄDAJ
Dni
Godziny
Minuty

Debiut na NewConnect już za

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Marcin Grzejszczak

InnerValue

m.grzejszczak@innervalue.pl